Ansatte i barnehage og skole

Til toppen

12714: Ansatte i fagskoler, etter yrke og kjønn 2018 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

yrke


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.

Brukerveiledning for statistikkbanken