Ansatte i barnehage og skole

12713: Ansatte i elevrettet arbeid i voksenopplæring, etter kjønn, alder og innvandringsbakgrunn 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.06.2020
Kontakt
Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Måleenhet
Lærere:
antall
Lærere (prosent):
prosent
Ansatte i annet elevrettet arbeid:
antall
Ansatte i annet elevrettet arbeid (prosent):
prosent
Referansetid
Lærere:
3. uke i november
Lærere (prosent):
3. uke i november
Ansatte i annet elevrettet arbeid:
3. uke i november
Ansatte i annet elevrettet arbeid (prosent):
3. uke i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.
Tall for 2015-2018 ble rettet 20.8.2019.
Tall for 2015-2018 ble rettet 21.8.2019.
innvandringskategori
Innvandrere
Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken