Ansatte i barnehage og skole

Til toppen

12713: Ansatte i voksenopplæring, etter kjønn, alder og innvandringsbakgrunn 2015 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med. Tall for 2015-2018 ble rettet 20.8.2019. Tall for 2015-2018 ble rettet 21.8.2019.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken