Ansatte i barnehage og skole

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12712: Ansatte i videregående skole, etter kjønn, alder og innvandringsbakgrunn 2015 - 2022

Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 958 38 967
Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
20.06.2023 08:00
Lærere:
antall
Lærere (prosent):
prosent
Andre ansatte i elevrettet arbeid:
antall
Andre ansatte i elevrettet arbeid (prosent):
prosent
Lærere:
3. uke i november
Lærere (prosent):
3. uke i november
Andre ansatte i elevrettet arbeid:
3. uke i november
Andre ansatte i elevrettet arbeid (prosent):
3. uke i november
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.