Ansatte i barnehage og skole

Til toppen
12698: Ansatte lærere i voksenopplæringsinstitusjoner, etter kjønn, alder og kompetanse 2015 - 2019
Sist endret
22.06.2020
Kontakt
Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Måleenhet
Lærere:
antall
Lærere (prosent):
prosent
Referansetid
Lærere:
3. uke i november
Lærere (prosent):
3. uke i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kompetanse
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 7 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.

Brukerveiledning for statistikkbanken