Ansatte i barnehage og skole

Til toppen

12698: Ansatte lærere i voksenopplæringsinstitusjoner, etter kjønn, alder og kompetanse 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kompetanse
Må velges *
kjønn
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.

Brukerveiledning for statistikkbanken