Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12662: Godkjent økologisk jordbruksareal, etter bruken 1995 - 2023

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
08.03.2024 08:00
Godkjent økologisk jordbruksareal:
dekar
Godkjent økologisk jordbruksareal:
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 29

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Godkjent økologisk drive jordbruksareal i alt , Fulldyrka eng , Overflatedyrka eng ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Medrekna økologisk areal og karensareal ute av drift t.o.m. 2011.

vekst

Grøngjødsling

Brakk er inkludert i grøngjødsling i 1996.

Grønfôr- og silovekstar

Rotvekstar til fôr og korn til krossing er inkludert i grønfôr og silovekstar frå 2000.

Korn

Korn til krossing er inkludert i korn t.o.m. 1999.

Andre vekstar

Grønsaker og urter, frukt og bær er inkludert i andre vekster i 1996.