Næringspolitiske virkemidler

12642: Krysstabell med antall foretak med bistand (også ikke-finansiell bistand) fra flere virkemiddelaktører 2017 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

hovedvirkemiddelaktør

Totalt 17 Valgte

Søk

medspiller

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.11.2019
Kontakt
Marina Rybalka, Statistisk sentralbyrå
+47 986 92 910
ryb@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
antall
Referansetid
Foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for «Alle virkemiddelaktører» under «Medspiller» viser totalt antall foretak som har mottatt støtte fra gitt hovedvirkemiddelaktør. Samme tall vises der hovedvirkemiddelaktør og medspiller har samme navn.
Tallene ble endret 01.11.2019. Endringen skyldes utvidelse og revisjon av virkemiddeldatabasen. Indeksen som brukes for å beregne beløp for 2018 i faste priser er foreløpig.

Brukerveiledning for statistikkbanken