Næringspolitiske virkemidler

Til toppen

12642: Krysstabell med antall foretak med bistand (også ikke-finansiell bistand) fra flere virkemiddelaktører 2017 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hovedvirkemiddelaktør
medspiller

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle virkemiddelaktører , Argentum , Eksportkreditt ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle virkemiddelaktører , Argentum , Eksportkreditt ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene for «Alle virkemiddelaktører» under «Medspiller» viser totalt antall foretak som har mottatt støtte fra gitt hovedvirkemiddelaktør. Samme tall vises der hovedvirkemiddelaktør og medspiller har samme navn.
Tallene ble endret 03.11.2020. Endringen skyldes utvidelse og revisjon av virkemiddeldatabasen. Indeksen som brukes for å beregne beløp for 2019 i faste priser er foreløpig.

Brukerveiledning for statistikkbanken