Nærings- og forskningspolitiske virkemidler

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12642: Krysstabell med antall foretak med bistand (også ikke-finansiell bistand) fra flere virkemiddelaktører 2017 - 2022

Marina Rybalka, Statistisk sentralbyrå
+47 986 92 910
10.11.2023 08:00
Foretak:
antall
Foretak:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle virkemiddelaktører , Argentum , Brønnøysundregistrene ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle virkemiddelaktører , Argentum , Brønnøysundregistrene ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for «Alle virkemiddelaktører» under «Medspiller» viser totalt antall foretak som har mottatt støtte fra gitt hovedvirkemiddelaktør. Samme tall vises der hovedvirkemiddelaktør og medspiller har samme navn. Stor økning i støtte og antall mottakere i 2020 på grunn av ekstraordinære Covid-19 relaterte tiltak. Indeksen som brukes for å beregne beløp for siste årgang i faste priser er foreløpig. Enkeltmannsforetak er utelatt grunnet innhold av personlige opplysninger. I motsetning til de øvrige virkemiddelaktørene, som rapporterer årlige bevilgede beløp, rapporterer Argentum og SIVA beholdninger av sine investeringer. Disse tallene er ikke sammenlignbare.