Næringspolitiske virkemidler

Til toppen

12642: Krysstabell med antall foretak med bistand (også ikke-finansiell bistand) fra flere virkemiddelaktører 2017 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle virkemiddelaktører , Argentum , Eksportkreditt ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle virkemiddelaktører , Argentum , Eksportkreditt ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for «Alle virkemiddelaktører» under «Medspiller» viser totalt antall foretak som har mottatt støtte fra gitt hovedvirkemiddelaktør. Samme tall vises der hovedvirkemiddelaktør og medspiller har samme navn. Stor økning i støtte og antall mottakere i 2020 på grunn av ekstraordinære Covid-19 relaterte tiltak. Indeksen som brukes for å beregne beløp for siste årgang i faste priser er foreløpig.