Næringspolitiske virkemidler

12641: Antall mottakere og støttebeløp, etter bistandstype og virkemiddelaktør 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

bistandstype

Totalt 7 Valgte

Søk

virkemiddelaktør

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.11.2019
Kontakt
Marina Rybalka, Statistisk sentralbyrå
+47 986 92 910
ryb@ssb.no

Måleenhet
Mottakere:
antall
Støttebeløp (mill. kr):
mill. kr
Støttebeløp. Faste 2017-priser:
mill. kr
Referansetid
Mottakere:
31.12.
Støttebeløp (mill. kr):
31.12.
Støttebeløp. Faste 2017-priser:
31.12.
Pristype
Mottakere:
Løpende priser
Støttebeløp. Faste 2017-priser:
Faste priser
Basisperiode
Støttebeløp. Faste 2017-priser:
2017
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene ble endret 01.11.2019. Endringen skyldes utvidelse og revisjon av virkemiddeldatabasen. Indeksen som brukes for å beregne beløp for 2018 i faste priser er foreløpig.
statistikkvariabel
Mottakere
Inklusive universitets- og høgskolsektor, instituttsektor, helseforetak, utlandet og øvrige.

Brukerveiledning for statistikkbanken