Nærings- og forskningspolitiske virkemidler

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12639: Antall foretak og støttebeløp, etter bistandstype og virkemiddelaktør 2002 - 2021

Marina Rybalka, Statistisk sentralbyrå
+47 986 92 910
23.11.2022 08:00
Foretak:
antall
Støttebeløp (mill. kr):
mill. kr
Støttebeløp. Faste 2017-priser:
mill. kr
Foretak:
31.12.
Støttebeløp (mill. kr):
31.12.
Støttebeløp. Faste 2017-priser:
31.12.
Støttebeløp (mill. kr):
Løpende priser
Støttebeløp. Faste 2017-priser:
Faste priser
Støttebeløp. Faste 2017-priser:
2017
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 20

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle virkemiddelaktører , Argentum , Brønnøysundregistrene ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Stor økning i støtte og antall mottakere i 2020 på grunn av ekstraordinære Covid-19 relaterte tiltak. Indeksen som brukes for å beregne beløp for siste årgang i faste priser er foreløpig. Statistikken omfatter innvilgede beløp. Faktisk utbetalte beløp kan avvike fra disse. Ved endringer i informasjonsgrunnlaget kan data bli revidert tilbake i tid.