Reiseundersøkelsen

Til toppen

12631: Andel av befolkningen (mellom 16 og 79 år) på ferie (prosent) 2013 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

feriemål

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken