Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12621: Politisk påvirkning på digitaliseringarbeidet, etter endringsgrad og sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2019 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

graden av endring

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken