Bruk av IKT i offentlig sektor

12621: Politisk påvirkning på digitaliseringarbeidet, etter endringsgrad og sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

graden av endring Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.04.2019
Kontakt
Øystein Åmelfot Dyngen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 357
dyn@ssb.no

Måleenhet
I hvor stor grad påvirker føringer som stortingsmeldinger og Digitaliseringsrundskrivet, virksomhetens digitaliseringsarbeid:
prosent
Referansetid
I hvor stor grad påvirker føringer som stortingsmeldinger og Digitaliseringsrundskrivet, virksomhetens digitaliseringsarbeid:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken