Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12620: Politisk påvirkning på digitaliseringsarbeidet, etter endringsgrad og antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2019 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

graden av endring

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

antall innbyggere


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken