Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12618: Tiltak for IKT-sikkerheten (Fylkeskommuner, kommuner) 2019 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oppbevaring av backup på annen lokalitet enn driftsmiljøet , Rutinemessige tester som verifiserer at back-up ikke er korrupt eller manipulert , Nødstrømsanlegg ,

Valgt 1 av totalt 13

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

status for tiltak


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

antall innbyggere


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken