Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12617: IKT-sikkerhetsproblemer i løpet av det siste året (Fylkeskommuner, kommuner) 2019 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

status for sikkerhetsproblemet

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

antall innbyggere


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken