Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12608: Elever i videregående skoler, etter skole 2015 - 2023

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
15.03.2024 08:00
Elever (antall):
antall
Elever, kvinner (antall):
antall
Elever, menn (antall):
antall
Elever i videregående trinn 1 (vg1) (antall):
antall
Elever i videregående trinn 2 (vg2) (antall):
antall
Elever i videregående trinn 3 (vg3) (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for studiespesialisering (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for idrettsfag (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for musikk, dans og drama (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, studieforberedende (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for design og håndverk (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for elektro og datateknologi (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for naturbruk (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for restaurant- og matfag (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for service og samferdsel (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for teknologi- og industrifag (antall):
antall
Elever i alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram (antall):
antall
Elever på skolen registrert med voksenstatus (antall):
antall
Elever i fylkeskommunal fagskoleutdanning (antall):
antall
Elever på landslinjer (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, yrkesfaglig (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for håndverk, design og produktutvikling (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for informasjonsteknologi og medieproduksjon (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for salg, service og reiseliv (antall):
antall
Elever (antall):
01.10
Elever, kvinner (antall):
01.10
Elever, menn (antall):
01.10
Elever i videregående trinn 1 (vg1) (antall):
01.10
Elever i videregående trinn 2 (vg2) (antall):
01.10
Elever i videregående trinn 3 (vg3) (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for studiespesialisering (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for idrettsfag (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for musikk, dans og drama (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, studieforberedende (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for design og håndverk (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for elektro og datateknologi (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for naturbruk (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for restaurant- og matfag (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for service og samferdsel (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for teknologi- og industrifag (antall):
01.10
Elever i alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram (antall):
01.10
Elever på skolen registrert med voksenstatus (antall):
01.10
Elever i fylkeskommunal fagskoleutdanning (antall):
01.10
Elever på landslinjer (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, yrkesfaglig (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for håndverk, design og produktutvikling (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for informasjonsteknologi og medieproduksjon (antall):
01.10
Elever i utdanningsprogram for salg, service og reiseliv (antall):
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Elever (antall) , Elever, kvinner (antall) , Elever, menn (antall) ,

Valgt 1 av totalt 28

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. STRAND VIDEREGÅENDE SKOLE , ÅFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE , JOHAN BOJER VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLESTED RISSA ,

Valgt 0 av totalt 514

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For 2020 er elever i private videregående skoler ekskludert fra tabellen. Enhetene i skolepubliseringen defineres ut fra organisasjonsnummeret i Enhetsregisteret. Som 'videregående skole' regnes her skoler som per 01.10. har elever i videregående opplæring. For fylkeskommunale skoler inkluderes også studenter i fagskoleutdanning (inkludert i totalen, samt antall kvinner og menn). Elever ved skoler som ikke går i videregående opplæring eller i fagskoleutdanning (næring 85.210, 85.320 og 85.410), er ikke tatt med. Elever som er registrert med elevstatus = V, dvs. deltaker i videregående opplæring i undervisningstilbud tilpasset voksne er inkludert i tallene fordelt på trinn, kjønn og total. Voksne med elevstatus V er ikke fordelt på det enkelte utdanningsprogram. Kilde: VIGO, Enhetsregisteret. For skoler som har 10 elever eller mindre, er alle opplysninger prikket (dvs. tall vises ikke). Nedlagte skoler vil heller ikke komme ut med tall for den aktuelle årgangen. I tillegg er variable med verdien 1 eller 2 prikket (+ ev. andre variabler slik at det ikke kan tilbakeregnes) slik at elever ikke skal la seg identifisere, i tråd med SSBs generelle publiseringsregler. 14.10.21: Lillehammer VGS er lokalisert på to ulike plasser, Sør og Nord. I tabellen var begge tidligere angitt som 'Lillehammer VGS'. Vinstra VGS manglet i regioninndelingen for Innlandet fylke. Dette er nå rettet.

statistikkvariabel

Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, studieforberedende (antall)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program.

Elever i utdanningsprogram for elektro og datateknologi (antall)

Høsten 2020 endret Elektrofag navn til Elektro og datateknologi.

Elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag (antall)

Utdanningsprogrammet «Helse- og sosialfag» har i 2015 endret navn til «Helse- og oppvekstfag».

Elever i utdanningsprogram for teknologi- og industrifag (antall)

Høsten 2020 endret Teknikk og industriell produksjon navn til Teknologi- og industrifag.

Elever på landslinjer (antall)

Antall elever for funksjon 559 Landslinjer omfatter ikke rettighetselever som har lærekontrakt, for eksempel i yrkessjåførfaget. Det vil si at lærlinger som også får en del undervisning som elever, telles bare som lærlinger. Utgifter for funksjon 559 per elev kan derfor være høyere for de fylkene som har slike landslinjetilbud.

Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, yrkesfaglig (antall)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program.

Elever i utdanningsprogram for håndverk, design og produktutvikling (antall)

Nytt utdanningsprogram f.o.m. høsten 2020.

Elever i utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (antall)

Nytt utdanningsprogram f.o.m. høsten 2020.

Elever i utdanningsprogram for informasjonsteknologi og medieproduksjon (antall)

Nytt utdanningsprogram f.o.m. høsten 2020.

Elever i utdanningsprogram for salg, service og reiseliv (antall)

Nytt utdanningsprogram f.o.m. høsten 2020.