Til toppen
12578: Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype, drivstofftype og alder 2005 - 2019
Sist endret
24.03.2020
Kontakt
Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Måleenhet
Kjørelengde (mill. km):
mill. km
Gjennomsnittlig kjørelengde per kjøretøy (km):
km
Referansetid
Kjørelengde (mill. km):
31.12
Gjennomsnittlig kjørelengde per kjøretøy (km):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
drivstofftype
Må velges *
kjøretøytype
alder
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

drivstofftype
Må velges *

Totalt 12 Valgte 0

kjøretøytype

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

En mer detaljert modell for beregning av kjørelengder ble utviklet i 2018 (se Om statistikken). 21. mars 2019 ble det publisert nye tall for 2018 og justerte tall for 2016 og 2017 beregnet med den nye modellen. Selv om omleggingen fra gammel til ny modell generelt sett har begrenset virkning på kjørelengdene i statistikken, vil det være noen avvik i forhold til tidligere publiserte tall for 2016 og 2017.
Drivstofftype

Andre drivstoff: Inkluderer parafin, gass og hydrogen fram til og med 2015.

Bensin- og dieselhybrider: Bensin- og dieselhybrider ble i hovedsak registrert som ordinære bensin- og dieselbiler fram til og med 2015.
2018-tallene ble oppdatert 24. mars 2020 som følge av endringer i beregningen av kjørelengder for kjøretøy i Rindal kommune.

Brukerveiledning for statistikkbanken