Kjørelengder

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12578: Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype, drivstofftype og alder 2005 - 2023

Jan Sulavik, Statistisk sentralbyrå
+47 411 80 181
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
03.04.2024 08:00
Kjørelengde (mill. km):
mill. km
Gjennomsnittlig kjørelengde per kjøretøy (km):
km
Kjørelengde (mill. km):
31.12
Gjennomsnittlig kjørelengde per kjøretøy (km):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 19

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle typer drivstoff , Bensin , Diesel ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En mer detaljert modell for beregning av kjørelengder ble utviklet i 2018 (se Om statistikken). 21. mars 2019 ble det publisert nye tall for 2018 og justerte tall for 2016 og 2017 beregnet med den nye modellen. Selv om omleggingen fra gammel til ny modell generelt sett har begrenset virkning på kjørelengdene i statistikken, vil det være noen avvik i forhold til tidligere publiserte tall for 2016 og 2017. Drivstofftype

Andre drivstoff: Inkluderer parafin, gass og hydrogen fram til og med 2015.

Bensin- og dieselhybrider: Bensin- og dieselhybrider ble i hovedsak registrert som ordinære bensin- og dieselbiler fram til og med 2015.
2018-tallene ble oppdatert 24. mars 2020 som følge av endringer i beregningen av kjørelengder for kjøretøy i Rindal kommune. I mars 2020 ble det 40 år gamle Motorvognregisteret til Statens vegvesen erstattet av et nytt Kjøretøyregister med ny teknologi og til dels nytt innhold. Endringer i bruk av variabler og kodelister i det nye registeret har medført at det vil kunne være avvik i kjørelengdestatistikken mellom 2019 og 2020 på de mest detaljerte nivåene.
Før 2020 var ikke kjøretøyer på Svalbard som kun var registrert for bruk utenfor offentlig vei med i statistikken.