Nasjonale prøver

Til toppen

12574: Elever ved nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, mestringsnivå, sentralitet og foreldrenes utdanningsnivå (prosent) 2018 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000