Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen

12548: Norskfødte og utenlandsfødte i hele befolkningen, fordelt på tre generasjoner 2004 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Befolkningen i alt , Født i Norge med 2 norskfødte foreldre og 4 norskfødte besteforeldre , Født i Norge med 2 norskfødte foreldre og 1 utenlandsfødt besteforelder ,

Valgt 0 av totalt 31

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett- og totall er endret til 0 eller 3 for å ivareta personvernet.