Helse- og sosialpersonell

Til toppen
12547: Gjennomsnittlig arbeidstid for lønnstakere med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder. 4. kvartal 2015 - 2019
Sist endret
11.06.2020
Kontakt
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 582
eba@ssb.no

Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
fed@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet (timer):
timer
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per person (timer):
timer
Gjennomsnittlig stillingsprosent i hovedarbeidsforholdet:
prosent
Gjennomsnittlig stillingsprosent per person:
prosent
Referansetid
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet (timer):
4. kvartal
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per person (timer):
4. kvartal
Gjennomsnittlig stillingsprosent i hovedarbeidsforholdet:
4. kvartal
Gjennomsnittlig stillingsprosent per person:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fagutdanning
Må velges *
næring (SN2007)
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

fagutdanning
Må velges *

Totalt 27 Valgte 0


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for avtalt stillingsprosent, avtalt arbeidstid, heltid/deltid og beregningen av årsverk. Metoden ble forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Les mer om metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid
fagutdanning
Helsefagarbeider
Helsefagutdanning er en ny fagutdanning fra 2009.

Brukerveiledning for statistikkbanken