Utdanningsregnskap

Til toppen

12534: Utdanningsutgifter, etter kostnadsstruktur og type utdanning 2015 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

utdanningstype


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Grunn- og videregående skole, samt høyere utdanning klassifiseres som formell utdanning. Voksenopplæring, jobbtrening og annen utdanning klassifiseres som ikke-formell utdanning.
Kostnadstypene brukt i produksjonen av jobbtrening er ukjent. Som et resultat vil ikke de ulike kostnadstypene summere seg opp til de totale kostnader.

Brukerveiledning for statistikkbanken