Utdanningsregnskap

Til toppen
12533: Utdanningsutgifter, etter konsument og type utdanning 2015 - 2018
Sist endret
18.11.2020
Kontakt
Pernille Golberg, Statistisk sentralbyrå
+47 9228 6273
pgo@ssb.no

Måleenhet
Utdanningsutgifter (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Utdanningsutgifter (mill. kr):
31.12.
Pristype
Utdanningsutgifter (mill. kr):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
bruker
utdanningstype
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
utdanningstype

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Grunn- og videregående skole, samt høyere utdanning klassifiseres som formell utdanning. Voksenopplæring, jobbtrening og annen utdanning klassifiseres som ikke-formell utdanning.
Kun husholdninger som konsumenter.

Brukerveiledning for statistikkbanken