Utdanningsregnskap

Til toppen

12533: Utdanningsutgifter, etter konsument og type utdanning 2015 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

utdanningstype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle utdanningstyper , Grunnskole , Videregående skole ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Grunn- og videregående skole, samt høyere utdanning klassifiseres som formell utdanning. Voksenopplæring, jobbtrening og annen utdanning klassifiseres som ikke-formell utdanning.
Kun husholdninger som konsumenter.

Brukerveiledning for statistikkbanken