12516: Utgifter til kultur, etter funksjon og art (B) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

funksjon Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
lgj@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Beløp per innbygger (kr):
kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Beløp per innbygger (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utgifter til kultur (bydeler)
statistikkvariabel
Beløp per innbygger (kr)
Fra og med 2017 fører Oslo de fleste utgifter knyttet til vei på funksjon 332 Kommunale veier.

Brukerveiledning for statistikkbanken