Til toppen

12516: Utgifter til kultur, etter funksjon og art (B) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
funksjon
Må velges *
art
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 231 Aktivitetstilbud barn og unge , 370 Bibliotek , 373 Kino ,

Valgt 0 av totalt 10

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Utgifter til kultur (bydeler)
statistikkvariabel
Beløp per innbygger (kr)
Fra og med 2017 fører Oslo de fleste utgifter knyttet til vei på funksjon 332 Kommunale veier.

Brukerveiledning for statistikkbanken