12516: Utgifter til kultur, etter funksjon og art (B) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

funksjon Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Beløp per innbygger (kr):
kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Beløp per innbygger (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utgifter til kultur (bydeler)

Brukerveiledning for statistikkbanken