12501: Barn i barnehage, bydel, etter eierforhold, alder og oppholdstid (B) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

eierforhold Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

oppholdstid Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Måleenhet
Barn i barnehage (antall):
antall
Andel barn i barnehage i forhold til innbyggere (prosent):
prosent
Innbyggere (antall):
antall
Referansetid
Barn i barnehage (antall):
31.12
Andel barn i barnehage i forhold til innbyggere (prosent):
31.12
Innbyggere (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Barn i barnehage, bydel

Brukerveiledning for statistikkbanken