Barnehager

Til toppen

12500: Utgifter til barnehager, nøkkeltall, bydel (B) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utgifter til barnehager, nøkkeltall, bydel

statistikkvariabel

Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr)

Nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.