12498: Barnehager, bydel, etter eierforhold (B) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

eierforhold

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
hae@ssb.no

Måleenhet
Barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag (antall):
antall
Barnehager (antall):
antall
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag i forhold til totalt antall barnehager (prosent):
prosent
Referansetid
Barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag (antall):
31.12
Barnehager (antall):
31.12
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag i forhold til totalt antall barnehager (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Barnehager, bydel

Brukerveiledning for statistikkbanken