Barnehager

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12493: Barn i barnehager korrigert, og korrigerte oppholdstimer, bydel, etter eierforhold (B) 2015 - 2022

Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
21.03.2023 08:00
Barn korrigert (antall):
antall
Korrigerte oppholdstimer (timer):
timer
Årsverk til grunnbemanning (årsverk):
årsverk
Barn korrigert per årsverk til grunnbemanning (antall):
antall
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til grunnbemanning (antall):
antall
Barn korrigert, per barnehage (antall):
antall
Barnehager (antall):
antall
Barn korrigert (antall):
31.12
Korrigerte oppholdstimer (timer):
31.12
Årsverk til grunnbemanning (årsverk):
31.12
Barn korrigert per årsverk til grunnbemanning (antall):
31.12
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til grunnbemanning (antall):
31.12
Barn korrigert, per barnehage (antall):
31.12
Barnehager (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Inkluderer kun ordinære barnehager. 21. mars 2023. En barnehage er lagt til i Oslo.