Barnehager

Til toppen

12493: Barn i barnehager korrigert, og korrigerte oppholdstimer, bydel, etter eierforhold (B) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Barn i barnehager korrigert for alder og oppholdstid, og korrigerte oppholdstimer, per årsverk til grunnbemanning. Innholdet i tellere og nevner er endret ved publisering i 2020. Barn er korrigert for alder og oppholdstid. Nevner er endret til grunnbemanning. Indikatoren Andel barn korrigert per barnehage er ny ved publisering i 2020. Inkluderer kun ordinære barnehager.

statistikkvariabel

Barn korrigert (antall)

Innholdet i variabelen er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.

Korrigerte oppholdstimer (timer)

Innholdet i statistikkvariabelen er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.

Barn korrigert per årsverk til grunnbemanning (antall)

Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til grunnbemanning (antall)

Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.

Barn korrigert, per barnehage (antall)

Ny indikator i 2020.