Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

Til toppen

12455: Kyrkjelege fellesråd, investeringsrekneskap , etter arter, funksjon og kyrkjelege fellesråd og sokneråd i ettsoknskommuner 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årets finansieringsbehov , Investeringar i anleggsmidlar , Refusjonsutgifter, tilskot- og overføringsutgifter ,

Valgt 0 av totalt 20

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden kirkelige fellesråd , 0104 Moss kirkelige fellesråd , 0105 Sarpsborg kirkelige fellesråd ,

Valgt 0 av totalt 708


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kyrkjelege fellesråd rekneskap skal gje oversikt over økonomien i dei kyrkjelege fellesråda, og sokneråda i kommunar med berre eit sokn.

Brukerveiledning for statistikkbanken