Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

12455: Kyrkjelege fellesråd, investeringsrekneskap , etter arter, funksjon og kyrkjelege fellesråd og sokneråd i ettsoknskommuner 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 7 Valgte

Søk

kyrkjelege fellesråd og sokneråd i ettsoknskommuner Velg minst en verdi

Totalt 466 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2020
Kontakt
Corretta Aluoch Arodi, Statistisk sentralbyrå
+47 40902656
cos@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kyrkjelege fellesråd rekneskap skal gje oversikt over økonomien i dei kyrkjelege fellesråda, og sokneråda i kommunar med berre eit sokn.

Brukerveiledning for statistikkbanken