Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

Til toppen

12445: Kyrkjelege fellesråd, balanse, etter kapittel og kyrkjelege fellesråd og sokneråd i ettsoknskommuner 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Valgt 0 av totalt 7

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden kirkelige fellesråd , 0104 Moss kirkelige fellesråd , 0105 Sarpsborg kirkelige fellesråd ,

Valgt 0 av totalt 708

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gjev en oversikt over virksomhetens verdier inndelt i kapitlar for eigedeler, gjeld og egenkapital i NOK 1000. Eigedeler inndeles i omløpsmidlar og anleggsmidlar.

Brukerveiledning for statistikkbanken