Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

Til toppen

12444: Kyrkjelege fellesråd, løyvingsrekneskap, etter arter, funksjon og kyrkjelege fellesråd og sokneråd i ettsoknskommuner 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum driftsinntekter , Brukarbetaling, sal- og leigeinntekter , Sal av driftsmiddel ,

Valgt 0 av totalt 36

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden kirkelige fellesråd , 0104 Moss kirkelige fellesråd , 0105 Sarpsborg kirkelige fellesråd ,

Valgt 0 av totalt 708


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gjev ein detaljert oversikt over løypande utgifter og inntekter for Kyrkjelege fellesråd og sokneråd i eitsoknskommunar. Data vært synde per funksjon og for alle funksjonar samla.

Brukerveiledning for statistikkbanken