12431: Endringer i beholdningen av kommunalt eide utleieboliger, bydeler (B) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 44 36
ugr@ssb.no

Måleenhet
Boliger kjøpt eller bygget siste år (antall):
antall
Boliger solgt siste år (antall):
antall
Boliger solgt til leietakere siste år (antall):
antall
Nye boliger som følge av oppdeling av eksisterende boliger (antall):
antall
Tapte boliger som følge av sammenslåing av eksisterende boliger (antall):
antall
Referansetid
Boliger kjøpt eller bygget siste år (antall):
31.12
Boliger solgt siste år (antall):
31.12
Boliger solgt til leietakere siste år (antall):
31.12
Nye boliger som følge av oppdeling av eksisterende boliger (antall):
31.12
Tapte boliger som følge av sammenslåing av eksisterende boliger (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Endringer i beholdningen av kommunalt eide utleieboliger, bydeler

Brukerveiledning for statistikkbanken