Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12430: Midlertidig botilbud og natthjem, bydeler (B) 2015 - 2023

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.03.2024 08:00
Husstander i midlertidige botilbud, i alt (antall):
antall
Husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder (antall):
antall
Andel husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder (prosent):
prosent
Husstander i midlertidige botilbud i 14 eller færre dager (antall):
antall
Husstander i midlertidige botilbud i 14 eller færre dager (prosent):
prosent
Husstander med barn i midlertidige botilbud (antall):
antall
Andel husstander med barn i midlertidige botilbud (prosent):
prosent
Husstander med barn i midlertidige boliger i mer enn 3 mnd (antall):
antall
Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd (prosent):
prosent
Hustander med unge i midlertidige botilbud (antall):
antall
Husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd (antall):
antall
Husstander i natthjem (antall):
antall
Andelen hustander med unge i midlertidgie botilbud (prosent):
prosent
Andel husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd (prosent):
prosent
Husstander i midlertidige botilbud, i alt (antall):
31.12
Husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder (antall):
31.12
Andel husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder (prosent):
31.12
Husstander i midlertidige botilbud i 14 eller færre dager (antall):
31.12
Husstander i midlertidige botilbud i 14 eller færre dager (prosent):
31.12
Husstander med barn i midlertidige botilbud (antall):
31.12
Andel husstander med barn i midlertidige botilbud (prosent):
31.12
Husstander med barn i midlertidige boliger i mer enn 3 mnd (antall):
31.12
Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd (prosent):
31.12
Hustander med unge i midlertidige botilbud (antall):
31.12
Husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd (antall):
31.12
Husstander i natthjem (antall):
31.12
Andelen hustander med unge i midlertidgie botilbud (prosent):
31.12
Andel husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Husstander i midlertidige botilbud, i alt (antall) , Husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder (antall) , Andel husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Midlertidig botilbud og natthjem, bydeler