Til toppen

12429: Søknad og avslag på boliger som kommunen disponerer, bydeler (B) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Søknader siste år (antall) , Avslag på søknad om kommunal bolig (antall) , Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Søknad og avslag på boliger som kommunen disponerer, bydeler

Brukerveiledning for statistikkbanken