12429: Søknad og avslag på boliger som kommunen disponerer, bydeler (B) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Måleenhet
Søknader siste år (antall):
antall
Avslag på søknad om kommunal bolig (antall):
antall
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
prosent
Nye søknader mottatt siste år (antall):
antall
Andelen nye søknader (prosent):
prosent
Avslag på nye søknader (antall):
antall
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
prosent
Nye søknader per 1000 innbyggere (antall):
antall
Søknader per 1000 innbyggere (antall):
antall
Referansetid
Søknader siste år (antall):
31.12
Avslag på søknad om kommunal bolig (antall):
31.12
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
31.12
Nye søknader mottatt siste år (antall):
31.12
Andelen nye søknader (prosent):
31.12
Avslag på nye søknader (antall):
31.12
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
31.12
Nye søknader per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Søknader per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Søknad og avslag på boliger som kommunen disponerer, bydeler

Brukerveiledning for statistikkbanken