Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12429: Søknad og avslag på boliger som kommunen disponerer, bydeler (B) 2015 - 2022

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.06.2023 08:00
Søknader siste år (antall):
antall
Avslag på søknad om kommunal bolig (antall):
antall
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
prosent
Nye søknader mottatt siste år (antall):
antall
Andelen nye søknader (prosent):
prosent
Avslag på nye søknader (antall):
antall
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
prosent
Nye søknader per 1000 innbyggere (antall):
antall
Søknader per 1000 innbyggere (antall):
antall
Søknader siste år (antall):
31.12
Avslag på søknad om kommunal bolig (antall):
31.12
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
31.12
Nye søknader mottatt siste år (antall):
31.12
Andelen nye søknader (prosent):
31.12
Avslag på nye søknader (antall):
31.12
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
31.12
Nye søknader per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Søknader per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Søknader siste år (antall) , Avslag på søknad om kommunal bolig (antall) , Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Søknad og avslag på boliger som kommunen disponerer, bydeler