Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12418: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg - bydeler (B) 2015 - 2022

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
Bjarne Tautra Hoen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 99
22.09.2023 08:00
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent):
prosent
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent):
prosent
Andel innbyggere 80 år og eldre med institusjonsopphold (prosent):
prosent
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr):
kr
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent):
prosent
Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent):
prosent
Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent):
prosent
Andel hjemmetjenestebrukere med høy timeinnsats (prosent):
prosent
Tidsbegrenset opphold - gjennomstrømning - opphold per plass (antall):
antall
Tidsbegrenset opphold - gjennomstrømning - personer per plass (antall):
antall
Tidsbegrenset opphold - gjennomsnittlig antall døgn per opphold (antall):
antall
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent):
prosent
Institusjon - andel innbyggere 80 år og eldre med langtidsopphold i sykehjem (prosent):
prosent
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent):
31.12
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent):
31.12
Andel innbyggere 80 år og eldre med institusjonsopphold (prosent):
31.12
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr):
31.12
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent):
31.12
Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent):
31.12
Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent):
31.12
Andel hjemmetjenestebrukere med høy timeinnsats (prosent):
31.12
Tidsbegrenset opphold - gjennomstrømning - opphold per plass (antall):
31.12
Tidsbegrenset opphold - gjennomstrømning - personer per plass (antall):
31.12
Tidsbegrenset opphold - gjennomsnittlig antall døgn per opphold (antall):
31.12
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent):
31.12
Institusjon - andel innbyggere 80 år og eldre med langtidsopphold i sykehjem (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) , Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) , Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka , 030103 Sagene ,

Valgt 0 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Rettet 22.9.2023: Grunnet konfidensialitetshensyn vises ikke verdier for følgende variabler som bygger på tall mindre enn 5 for årgangene 2015-2022: • Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet • Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet

Tall for årgang 2022 om brukere av omsorgstjenester (Kommunalt pasient- og brukerregister, KPR) ble oppdatert 29. juni 2023. Øvrige tall for omsorgstjenesten ble oppdatert som planlagt 15. juni.

Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - bydeler i Oslo. Antall fødte i bydelene i løpet av statistikkåret er ikke tilgjengelig ved publiseringen 15. mars. Det er da fødselstallene for årgangen før som er brukt i tabellen. Fødselstallene vil bli oppdatert ved publiseringen 15. juni.

Tall for legeårsverk per 10 000 innbyggere for Oslos bydeler er ikke direkte sammenlignbare med disse variablene for kommunene, siden en del legeårsverk er rapportert under Oslo kommune bydelsovergripende for Oslos bydeler. Gjelder særlig årsverk for f253 (sykehjem mv.) og f256 (Kommunal akutt døgnenhet, KAD)