Kommunehelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12417: Kommunehelse - supplerende grunnlagstall og nøkkeltall - bydeler (B) 2015 - 2023

Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 98
17.06.2024 08:00
Andel hjemmebesøk utført av jordmor innen tre døgn etter kvinner og barns hjemkomst fra føde/barselavdeling (prosent):
prosent
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-49 prosent) (antall):
antall
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 50-99 prosent) (antall):
antall
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall):
antall
Fødte i løpet av året (antall):
antall
Hjemmebesøk utført av jordmor innen tre* døgn etter kvinners og nyfødtes hjemkomst fra føde/barselavdeling (antall):
antall
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll (antall):
antall
Andel hjemmebesøk utført av jordmor innen tre døgn etter kvinner og barns hjemkomst fra føde/barselavdeling (prosent):
31.12
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-49 prosent) (antall):
31.12
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 50-99 prosent) (antall):
31.12
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall):
31.12
Fødte i løpet av året (antall):
31.12
Hjemmebesøk utført av jordmor innen tre* døgn etter kvinners og nyfødtes hjemkomst fra føde/barselavdeling (antall):
31.12
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommunehelse - supplerende grunnlagstall og nøkkeltall - bydeler i Oslo Antall fødte i bydelene i løpet av statistikkåret er ikke tilgjengelig ved publiseringen i midten av mars. Det er da fødselstallene for årgangen før som er brukt i tabellen. Fødselstallene vil bli oppdatert ved juni-publiseringen.

statistikkvariabel

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-49 prosent) (antall)

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid. F.o.m. rapporteringen i 2021 i KOSTRA-skjema 1 er inndelingen for hjemmelstørrelser (deltid) endret fra '20- 40 prosent' til ''20-50 prosent'. Frem til 2020-årgangen hadde KOSTRA skjema 1 en tekstlig forskjell mellom bokmål- og nynorskversjonene, og nynorskkommuner med hjemler på mellom 40 prosent og 50 prosent kan være berørt av dette. For disse kommunene kan deltidshjemler på mellom 40 og 50 prosent ha blitt talt med i feil intervall av hjemler (20 – 40 prosent hjemmel, 40-100 prosent hjemmel). Omfanget av deltidshjemler som var omfattet av feilen antas å være begrenset.

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 50-99 prosent) (antall)

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid. F.o.m. rapporteringen for 2021 i KOSTRA-skjema 1 er inndelingen for hjemmelstørrelser (deltid) endret fra 'fom 40 til 100 prosent' til 'fom 50 til 100 prosent'. Frem til 2020-rapporteringen hadde KOSTRA skjema 1 en tekstlig forskjell mellom bokmål- og nynorskversjonene, og nynorskkommuner med hjemler på mellom 40 prosent og 50 prosent kan være berørt av dette. For disse kommunene kan deltidshjemler på mellom 40 og 50 prosent ha blitt talt med i feil intervall av hjemler (20 – 40 prosent hjemmel, 40-100 prosent hjemmel). Omfanget av deltidshjemler som var omfattet av feilen antas å være begrenset.