Regnskap for private barnehager

Til toppen

12412: Disponering av positivt årsresultat i private barnehager, etter eierform (1 000 kr) 2015 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Menighet/trossamfunn , Stiftelse ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000