Kommunehelsetenesta

Til toppen

12405: Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester - bydeler, etter avtaleform og funksjon (B) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester etter KOSTRA-funksjon og avtaleform - bydeler Avtaleformen «Leger uten avtale» er for 2020- årgangen ikke med i statistikken over legeårsverk i kommunehelsetjenesten, dette kan påvirke totale årsverk av leger for enkelte kommuner/bydeler.