Kommunehelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12405: Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester - bydeler, etter avtaleform og funksjon (B) 2015 - 2023

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
Solveig Bryne Castberg Stølan, Statistisk sentralbyrå
+47 48 19 37 83
15.03.2024 08:00
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte legeårsverk (årsverk):
årsverk
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Avtalte legeårsverk (årsverk):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester etter KOSTRA-funksjon og avtaleform - bydeler Avtaleformen «Leger uten avtale» er for 2020- årgangen ikke med i statistikken over legeårsverk i kommunehelsetjenesten, dette kan påvirke totale årsverk av leger for enkelte kommuner/bydeler. Tall for legeårsverk og legeårsverk per 10 000 innbyggere for Oslos bydeler er ikke direkte sammenlignbare med disse variablene for kommunene, siden en del legeårsverk er rapportert under Oslo kommune bydelsovergripende for Oslos bydeler. Gjelder særlig årsverk for f253 (sykehjem mv.) og f256 (Kommunal akutt døgnenhet, KAD).