Kommunehelsetenesta

12401: Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - bydeler, etter helsekontroller (B) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

helsekontroller Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 40
met@ssb.no

Måleenhet
Andel barn (prosent):
prosent
Barn (antall):
antall
Referansetid
Andel barn (prosent):
31.12
Barn (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - bydeler i Oslo Befolkningstall for bydeler i Oslo i 2018 blir publisert 15.juni. Befolkningstall for 2017-årgangen er imputert for 2018-årgangen ved publisering 15.mars 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken