Røyk, alkohol og andre rusmidler

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12392: Bruk av alkohol, cannabis og vanedannende legemidler, etter kjønn og alder (prosent) 2018 - 2023

Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 92 42 70 07
Sindre Mikael Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 936 74 004
17.11.2023 08:00
Andel som drikker alkohol en gang per uke eller oftere:
prosent
Andel som har drukket seks eller flere alkoholenheter ved en og samme anledning ukentlig:
prosent
Andel som har brukt cannabis noen gang:
prosent
Andel som har brukt cannabis siste 12 måneder:
prosent
Andel som har brukt reseptbelagte sovemidler siste 12 måneder:
prosent
Andel som har brukt reseptbelagte sovemidler daglig eller nesten daglig:
prosent
Andel som har brukt beroligende medikamenter på resept siste 12 månedene:
prosent
Andel som har brukt smertestillende medikamenter på resept siste 12 måneder:
prosent
Andel som har brukt smertestillende medikamenter på resept daglig eller nesten daglig:
prosent
Andel som drikker alkohol en gang per uke eller oftere:
31.12
Andel som har drukket seks eller flere alkoholenheter ved en og samme anledning ukentlig:
31.12
Andel som har brukt cannabis noen gang:
31.12
Andel som har brukt cannabis siste 12 måneder:
31.12
Andel som har brukt reseptbelagte sovemidler siste 12 måneder:
31.12
Andel som har brukt reseptbelagte sovemidler daglig eller nesten daglig:
31.12
Andel som har brukt beroligende medikamenter på resept siste 12 månedene:
31.12
Andel som har brukt smertestillende medikamenter på resept siste 12 måneder:
31.12
Andel som har brukt smertestillende medikamenter på resept daglig eller nesten daglig:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel som drikker alkohol en gang per uke eller oftere , Andel som har drukket seks eller flere alkoholenheter ved en og samme anledning ukentlig , Andel som har brukt cannabis noen gang ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Etter en omlegging av rusundersøkelsen i 2023, samles det ikke lenger inn data for vanedannende medisiner.
Daglig medisinbruk: andel som har bruk et reseptbelagt legemiddel daglig eller nesten daglig over en periode på minst en uke. Utvalg: spørsmål om bruk av alkohol og medisiner gikk til personer 16 - 79 år, mens spørsmålene om cannabis gikk til personer 16-64 år.