Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

12374: Forbrenning av avfall (1 000 tonn) 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.09.2018
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
msl@ssb.no

Gudveig Ihlang Bråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 385
gbr@ssb.no

Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Måleenhet
Forbrent avfall i alt (A+B eller C+D):
1 000 tonn
A. Forbrent med energiutnyttelse:
1 000 tonn
B. Forbrent uten energiutnyttelse:
1 000 tonn
C. Restavfall forbrent:
1 000 tonn
D. Rene fraksjoner forbrent:
1 000 tonn
Forbrenningsrester i alt (E+F):
1 000 tonn
E. Forbrenningsrester til materialgjenvinning:
1 000 tonn
F. Forbrenningsrester til deponi:
1 000 tonn
Referansetid
Forbrent avfall i alt (A+B eller C+D):
31.12.
A. Forbrent med energiutnyttelse:
31.12.
B. Forbrent uten energiutnyttelse:
31.12.
C. Restavfall forbrent:
31.12.
D. Rene fraksjoner forbrent:
31.12.
Forbrenningsrester i alt (E+F):
31.12.
E. Forbrenningsrester til materialgjenvinning:
31.12.
F. Forbrenningsrester til deponi:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken