Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

12374: Forbrenning av avfall (1 000 tonn) 2017 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.10.2019
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
msl@ssb.no

Gudveig Ihlang Bråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 385
gbr@ssb.no

Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Måleenhet
Forbrent avfall i alt (A+B eller C+D):
1 000 tonn
A. Forbrent med energiutnyttelse:
1 000 tonn
B. Forbrent uten energiutnyttelse:
1 000 tonn
C. Restavfall forbrent:
1 000 tonn
D. Rene fraksjoner forbrent:
1 000 tonn
Forbrenningsrester i alt (E+F):
1 000 tonn
E. Forbrenningsrester til materialgjenvinning:
1 000 tonn
F. Forbrenningsrester til deponi:
1 000 tonn
Referansetid
Forbrent avfall i alt (A+B eller C+D):
31.12.
A. Forbrent med energiutnyttelse:
31.12.
B. Forbrent uten energiutnyttelse:
31.12.
C. Restavfall forbrent:
31.12.
D. Rene fraksjoner forbrent:
31.12.
Forbrenningsrester i alt (E+F):
31.12.
E. Forbrenningsrester til materialgjenvinning:
31.12.
F. Forbrenningsrester til deponi:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken