Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12374: Forbrenning av avfall (1 000 tonn) 2017 - 2022

Mona Eide Onstad, Statistisk sentralbyrå
+47 48596186
Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 482 27 214
09.10.2023 08:00
Forbrent avfall i alt (A+B eller C+D):
1 000 tonn
A. Forbrent med energiutnytting:
1 000 tonn
B. Forbrent utan energiutnytting:
1 000 tonn
C. Restavfall forbrent:
1 000 tonn
D. Reine fraksjonar forbrent:
1 000 tonn
Forbrenningsrestar i alt (E+F):
1 000 tonn
E. Forbrenningsrestar til materialgjenvinning:
1 000 tonn
F. Forbrenningsrestar til deponi:
1 000 tonn
Forbrent avfall i alt (A+B eller C+D):
31.12.
A. Forbrent med energiutnytting:
31.12.
B. Forbrent utan energiutnytting:
31.12.
C. Restavfall forbrent:
31.12.
D. Reine fraksjonar forbrent:
31.12.
Forbrenningsrestar i alt (E+F):
31.12.
E. Forbrenningsrestar til materialgjenvinning:
31.12.
F. Forbrenningsrestar til deponi:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000