Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

Til toppen

12374: Forbrenning av avfall (1 000 tonn) 2017 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000