Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

Til toppen

12373: Deponering av avfall, etter avfallstype (1 000 tonn) 2017 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000