Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

12360: Restprodukt fra biologisk behandling som er solgt/levert fra anlegget (1 000 tonn) (avslutta serie) 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.09.2018
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
msl@ssb.no

Gudveig Ihlang Bråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 385
gbr@ssb.no

Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Måleenhet
Mengde restprodukter i alt:
1 000 tonn
Biogjødsel fast:
1 000 tonn
Biogjødsel flytende:
1 000 tonn
Ferdig jordblanding:
1 000 tonn
Ferdig kompost:
1 000 tonn
Jordforbedringsmiddel:
1 000 tonn
Annet:
1 000 tonn
Mengde ikke omsatt (rest på lager):
1 000 tonn
Referansetid
Mengde restprodukter i alt:
31.12.
Biogjødsel fast:
31.12.
Biogjødsel flytende:
31.12.
Ferdig jordblanding:
31.12.
Ferdig kompost:
31.12.
Jordforbedringsmiddel:
31.12.
Annet:
31.12.
Mengde ikke omsatt (rest på lager):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tilsatsmidler som sand etc. er ikke inkludert i mengden. Det er kun de mengdene som er et direkte produkt av den biologiske behandlingen som er inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken