Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

Til toppen
12360: Restprodukt fra biologisk behandling som er solgt/levert fra anlegget (1 000 tonn) (avslutta serie) 2017
Sist endret
25.09.2018
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
msl@ssb.no

Gudveig Ihlang Bråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 385
gbr@ssb.no

Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Måleenhet
Mengde restprodukter i alt:
1 000 tonn
Biogjødsel fast:
1 000 tonn
Biogjødsel flytende:
1 000 tonn
Ferdig jordblanding:
1 000 tonn
Ferdig kompost:
1 000 tonn
Jordforbedringsmiddel:
1 000 tonn
Annet:
1 000 tonn
Mengde ikke omsatt (rest på lager):
1 000 tonn
Referansetid
Mengde restprodukter i alt:
31.12.
Biogjødsel fast:
31.12.
Biogjødsel flytende:
31.12.
Ferdig jordblanding:
31.12.
Ferdig kompost:
31.12.
Jordforbedringsmiddel:
31.12.
Annet:
31.12.
Mengde ikke omsatt (rest på lager):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tilsatsmidler som sand etc. er ikke inkludert i mengden. Det er kun de mengdene som er et direkte produkt av den biologiske behandlingen som er inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken