Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12360: Restprodukt fra biologisk behandling som er solgt/levert fra anlegget (1 000 tonn) (avslutta serie) 2017

Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
Gudveig Ihlang, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 385
Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 482 27 214
25.09.2018 08:00
Mengde restprodukter i alt:
1 000 tonn
Biogjødsel fast:
1 000 tonn
Biogjødsel flytende:
1 000 tonn
Ferdig jordblanding:
1 000 tonn
Ferdig kompost:
1 000 tonn
Jordforbedringsmiddel:
1 000 tonn
Annet:
1 000 tonn
Mengde ikke omsatt (rest på lager):
1 000 tonn
Mengde restprodukter i alt:
31.12.
Biogjødsel fast:
31.12.
Biogjødsel flytende:
31.12.
Ferdig jordblanding:
31.12.
Ferdig kompost:
31.12.
Jordforbedringsmiddel:
31.12.
Annet:
31.12.
Mengde ikke omsatt (rest på lager):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tilsatsmidler som sand etc. er ikke inkludert i mengden. Det er kun de mengdene som er et direkte produkt av den biologiske behandlingen som er inkludert.