Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

Til toppen

12359: Biologisk behandling av avfall, etter materialtype (1 000 tonn) 2017 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

behandlingsmåte

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

materialtype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Matavfall og annet våtorganisk avfall , Matavfall fra husholdning ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken