Bruk av IKT i næringslivet

12357: Private føretak. Sendte og mottekne fakturaar, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.10.2018
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Sendt efaktura (eignar seg til automatisert behandling):
prosent
Sendt elektronisk faktura som ikkje eignar seg til automatisert behandling:
prosent
Sendt faktura i papirformat:
prosent
Motteke efaktura (eignar seg til automatisert behandling):
prosent
Motteke elektronisk faktura som ikkje eigner seg til automatisert behandling:
prosent
Motteke faktura i papirformat:
prosent
Referansetid
Sendt efaktura (eignar seg til automatisert behandling):
31.12.
Sendt elektronisk faktura som ikkje eignar seg til automatisert behandling:
31.12.
Sendt faktura i papirformat:
31.12.
Motteke efaktura (eignar seg til automatisert behandling):
31.12.
Motteke elektronisk faktura som ikkje eigner seg til automatisert behandling:
31.12.
Motteke faktura i papirformat:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken