Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

12352: Private føretak. Formål med bruk av tenesterobotar, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2018 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

sysselsette


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prosentdelen til dei forskjellige formåla er kalkulert ut frå dei føretaka som bruker tenesterobotar.

Brukerveiledning for statistikkbanken