Bruk av IKT i næringslivet

12352: Private føretak. Formål med bruk av tenesterobotar, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.10.2018
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Overvaking, sikkerheit eller inspeksjonsarbeid:
prosent
Transport av menneske eller varer (t.d. bruk av selvkøyrande kjøretøy):
prosent
Reingjering eller avfallshandtering:
prosent
Leiingssystem for lager (t.d. pakke på paller):
prosent
Monteringsarbeids utført av tenesterobotar:
prosent
Robotiserte oppgaver for å administrere materiell:
prosent
Byggje- og anleggsarbeid eller reparasjonsoppgåver:
prosent
Referansetid
Overvaking, sikkerheit eller inspeksjonsarbeid:
31.12.
Transport av menneske eller varer (t.d. bruk av selvkøyrande kjøretøy):
31.12.
Reingjering eller avfallshandtering:
31.12.
Leiingssystem for lager (t.d. pakke på paller):
31.12.
Monteringsarbeids utført av tenesterobotar:
31.12.
Robotiserte oppgaver for å administrere materiell:
31.12.
Byggje- og anleggsarbeid eller reparasjonsoppgåver:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Prosentdelen til dei forskjellige formåla er kalkulert ut frå dei føretaka som bruker tenesterobotar.

Brukerveiledning for statistikkbanken