Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12352: Private føretak. Formål med bruk av tenesterobotar, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2018 - 2020

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
17.09.2020 08:00
Overvaking, sikkerheit eller inspeksjonsarbeid:
prosent
Transport av menneske eller varer (t.d. bruk av selvkøyrande kjøretøy):
prosent
Reingjering eller avfallshandtering:
prosent
Leiingssystem for lager (t.d. pakke på paller):
prosent
Monteringsarbeids utført av tenesterobotar:
prosent
Robotiserte oppgaver for å administrere materiell:
prosent
Byggje- og anleggsarbeid eller reparasjonsoppgåver:
prosent
Overvaking, sikkerheit eller inspeksjonsarbeid:
31.12.
Transport av menneske eller varer (t.d. bruk av selvkøyrande kjøretøy):
31.12.
Reingjering eller avfallshandtering:
31.12.
Leiingssystem for lager (t.d. pakke på paller):
31.12.
Monteringsarbeids utført av tenesterobotar:
31.12.
Robotiserte oppgaver for å administrere materiell:
31.12.
Byggje- og anleggsarbeid eller reparasjonsoppgåver:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prosentdelen til dei forskjellige formåla er kalkulert ut frå dei føretaka som bruker tenesterobotar.