Bruk av IKT i næringslivet

12351: Private føretak. Bruk av robotar, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.10.2018
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Industrirobotar (t.d. brukt til sveising, laserskjæring, spraymaling):
prosent
Tenesterobotar (t.d. brukt til overvaking, reingjering, transport):
prosent
Referansetid
Industrirobotar (t.d. brukt til sveising, laserskjæring, spraymaling):
31.12.
Tenesterobotar (t.d. brukt til overvaking, reingjering, transport):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ein industrirobot er ein sjølvregulerande, reprogrammerbar, universal manipulator og brukast i industrielle automatiseringsprosessar.

Ein tjenesterobot er i noko grad ein selvstyrt maskin som utfører tenester for menneske, og brukast ikkje i industrielle automatiseringsprosessar.

Brukerveiledning for statistikkbanken