Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

12351: Private føretak. Bruk av robotar, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2018 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

sysselsette


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ein industrirobot er ein sjølvregulerande, reprogrammerbar, universal manipulator og brukast i industrielle automatiseringsprosessar.
Ein tjenesterobot er i noko grad ein sjølvstyrt maskin som utfører tenester for menneske, og brukast ikkje i industrielle automatiseringsprosessar.

Brukerveiledning for statistikkbanken