Bruk av IKT i næringslivet

12350: Private føretak. Formål med 3D-printing, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.10.2018
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Bruk av 3D-printing:
prosent
Brukt 3D-printing til prototypar eller modellar for sal:
prosent
Brukt 3D-printing til prototypar eller modellar for internt bruk:
prosent
Brukt 3D-printing til varer til sals (ekskl. prototyper eller modellar):
prosent
Brukt 3D-printing til varer til bruk i produksjonsprosessen:
prosent
Referansetid
Bruk av 3D-printing:
31.12.
Brukt 3D-printing til prototypar eller modellar for sal:
31.12.
Brukt 3D-printing til prototypar eller modellar for internt bruk:
31.12.
Brukt 3D-printing til varer til sals (ekskl. prototyper eller modellar):
31.12.
Brukt 3D-printing til varer til bruk i produksjonsprosessen:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken