Bruk av IKT i husholdningene

12349: Utstyr internett er brukt på, etter kjønn og alder (prosent) 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.08.2018
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 20 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Stasjonær PC:
prosent
Bærbar PC:
prosent
Mobiltelefon eller smarttelefon:
prosent
Nettbrett:
prosent
Annet mobilt utstyr, f. eks. smartklokke, spillkonsoller, nettbokleser:
prosent
Referansetid
Stasjonær PC:
31.12.
Bærbar PC:
31.12.
Mobiltelefon eller smarttelefon:
31.12.
Nettbrett:
31.12.
Annet mobilt utstyr, f. eks. smartklokke, spillkonsoller, nettbokleser:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Dataene er basert på internettbruken i løpet av de siste tre månedene før datainnsamlingen startet.

Brukerveiledning for statistikkbanken