Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen

12349: Utstyr internett er brukt på, etter kjønn og alder (prosent) 2018 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Dataene er basert på internettbruken i løpet av de siste tre månedene før datainnsamlingen startet.