Bruk av IKT i husholdningene

12348: IKT-aktiviteter utført på jobb minst en gang i uken, etter kjønn og alder (prosent) 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.08.2018
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 20 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Sender eller mottar e-post, eller legger inn data i en database:
prosent
Oppretter eller redigerer elektroniske dokumenter:
prosent
Bruker sosiale medier i forbindelse med jobb:
prosent
Bruker applikasjoner eller dataprogram (utenom e-post) til å motta oppgaver og instrukser:
prosent
Bruker programvare spesifikt knyttet til din jobb:
prosent
Utvikler eller vedlikeholder IT-systemer eller programvare:
prosent
Referansetid
Sender eller mottar e-post, eller legger inn data i en database:
31.12.
Oppretter eller redigerer elektroniske dokumenter:
31.12.
Bruker sosiale medier i forbindelse med jobb:
31.12.
Bruker applikasjoner eller dataprogram (utenom e-post) til å motta oppgaver og instrukser:
31.12.
Bruker programvare spesifikt knyttet til din jobb:
31.12.
Utvikler eller vedlikeholder IT-systemer eller programvare:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Andelene er beregnet ut fra de som har inntektsgivende arbeid på minimum én time i uka.

Brukerveiledning for statistikkbanken