Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen

12348: IKT-aktiviteter utført på jobb minst en gang i uken, etter kjønn og alder (prosent) 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Andelene er beregnet ut fra de som har inntektsgivende arbeid på minimum én time i uka.